podświetlane boki

logo lustro z podświetlanym bokiem

logo z podświetlanym bokiem

podświetlane boki

blokowe bok podświetlany

litery blokowe podświetlane boki

LED ciepły i zimny